Blanketter för kandidatuppställning

Blanketter för partier

 • 1) ANMÄLAN om valförbund för ett parti och ersättaren för ombudet
  word-format (doc, 0.05 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 2) KANDIDATANSÖKAN för ett parti
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 3) FÖRSLAG till kandidatlista för ett parti
  word-format (doc, 0.16 Mt) och pdf-format (pdf, 0.16 Mt)
 • 4) SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN av en partikandidat
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 5) ANMÄLAN om valförbund mellan partier
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)
 • 11) FULLMAKT UTFÄRDAD AV VALOMBUDET för en gemensam lista /
  valmansförening
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 12) FÖRSÄKRAN OCH ANMÄLAN av en kandidat som är medborgare
  i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)


Blanketter för valmansföreningar

 • 6) STIFTELSEURKUND för valmansförening jämte tilläggsblad
  word-format (dot, 0.13 Mt) och pdf-format (pdf, 0.12 Mt)
 • 7) KANDIDATANSÖKAN för en valmansförening
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 8) FÖRSLAG till kandidatlista för en valmansförening
  word-format (doc, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)
 • 9) SAMTYCKE OCH FÖRSÄKRAN av en kandidat för en valmansförening
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 10) ANMÄLAN OM GEMENSAM LISTA jämte tilläggsblad
  word-format (DOT, 0.2 Mt) och pdf-format (pdf, 0.13 Mt)
 • 11) FULLMAKT UTFÄRDAD AV VALOMBUDET för en gemensam lista /
  valmansförening
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • 12) FÖRSÄKRAN OCH ANMÄLAN av en kandidat som är medborgare
  i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen
  word-format (doc, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)


Ehdokasasettelulomakkeet

Se också Vaalikelpoisuus ja ehdokasasettelu

 
Publicerad 5.3.2014