Röstning på valdagen

På valdagen den 25 maj 2014 är vallokalerna öppna mellan klockan 9.00 och 20.00. Det finns minst ett röstningsställe i varje kommun och i hela landet finns det ca 2 500 röstningsställen. Den röstberättigade får rösta enbart i det röstningsställe som antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret och som anges i meddelandekortet som sänts till den röstberättigade före valdagen.

Röstningsanvisning: Så här går det till att rösta på valdagen
 
Publicerad 16.4.2014