Förhandsröstning i hemlandet

Förhandsröstningen ordnas i hemlandet

  • på de allmänna förhandsröstningsställena,
  • på de särskilda förhandsröstningsställena och
  • under vissa förutsättningar hemma hos väljaren.

Allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet

Allmänna förhandsröstningsställen i Finland är av kommunen bestämda kommunala ämbetsverk, postkontor och övriga ställen. På ett allmänt förhandsröstningsställe kan vem som helst röstberättigad rösta, oberoende av i vilken kommun han eller hon bor. T.ex. en röstberättigad som bor i Helsingfors kan rösta på förhand på ett allmänt förhandsröstningsställe i Vasa.

Röstningsanvisning: Så här går det till att rösta på förhand i Finland

Särskilda förhandsröstningsställen

Särskilda förhandsröstningsställen i Finland är de sjukhus, verksamhetsenheter inom socialvården som lämnar vård dygnet runt och andra verksamhetsenheter inom socialvården som anges i beslut av kommunstyrelsen samt straffanstalter. I anstalter får rösta enbart de som vårdas eller har intagits där. En valbestyrelse som utsetts av kommunstyrelsen kommer till varje anstalt och förrättar röstningen minst på en och högst på två dagar som infaller under förhandsröstningsperioden.

Hemmaröstning

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan dessutom rösta på förhand i sitt eget hem och detta går till på så sätt, att en valförrättare kommer hem till honom eller henne för att ta emot.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan skall göras senast på tisdagen den dagen före valdagen före klockan 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon som han eller hon har utsett. Anmälan kan göras antingen med hjälp av en hemmaröstningsblankett (pdf, 0.09 Mt) eller per telefon (centralvalnämndens telefonnummer anges på meddelandekortet som den röstberättigade har fått per post).

  • Vid Europaparlamentsvalet 2014 ska anmälan till hemmaröstning lämnas in senast på tisdagen den 13 maj 2014 före klockan 16.


En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. I detta fall ska närståendevårdaren anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Hemmaröstningsblankett (pdf, 0.09 Mt) Hemmaröstningsblankett (doc, 0.07 Mt)
Kommunala centralvalnämnderna (, )

 
Publicerad 16.4.2014