Första sidan » Om val » Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet

Valet av ledamöter till Europaparlamentet (Europaparlamentsval) förrättas år 2019 samtidigt i alla medlemsstater. Valet förrättas så att var och en medlemsstat anordnar valet enligt sin nationella lagstiftning under en fyradagarsperiod från torsdag till söndag i början av juni.

År 2019 är den ordinarie tidsperioden för att förrätta valet mellan den 6 och 9 juni, men eftersom den 8 juni är pingstdagen i de flesta medlemsstater (också i Finland), är det möjligt att Europeiska unionens råd tidigarelägger valperioden så att den inleds två veckor tidigare på samma sätt som vid valet år 2014. I detta fall skulle valperioden vara mellan den 23 och 26 maj 2019. Enligt EU:s valakt kan rådet av grundad anledning bestämma en annan valperiod som inte får infalla mer än två månader före eller en månad efter den normala valperioden.

I valet utses sammanlagt 751 ledamöter till Europaparlamentet från 28 medlemsstater. Från Finland väljs 13 ledamöter. 
Publicerad 21.1.2016