Blanketter för kandidatuppställning

Blanketter för partier

 • 1) Anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • 2) Kandidatansökan för ett parti
  word-format (dot, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 3) Förslag till kandidatlista för ett parti
  word-format (dot, 0.17 Mt) och pdf-format (pdf, 0.13 Mt)

 • 4) Samtycke och försäkran av en partikandidat
  word-format (dot, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 5) Anmälan om valförbund mellan partier
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 6) Fullmakt utfärdad av valombudet för ett parti
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)


Blanketter för valmansföreningar

 • 7) Stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad
  word-format (dot, 0.07 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

 • 8) Kandidatansökan för en valmansförening
  word-format (dot, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 9) Förslag till kandidatlista för en valmansförening
  word-format (dot, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 10) Samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening
  word-format (dot, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)

 • 11) Anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad
  word-format (dot, 0.11 Mt) och pdf-format (pdf, 0.1 Mt)

 • 12) Fullmakt utfärdad av valombudet för en gemensam lista/valmansförening
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)


Ehdokasasettelulomakkeet

 
Publicerad 30.7.2014