Röstning och röstningsställen

Röstning vid riksdagsvalet

Vid riksdagsvalet 2015 får varje röstberättigad rösta antingen

  • på valdagen den 19 april 2015 eller
  • på förhand under förhandsröstningsperioden, dvs. i hemlandet 8-14.4.2015 och utomlands 8-11.4.2015.

Röstning på valdagen

Förhandsröstning i hemlandet

Förhandsröstning utomlands

 
Publicerad 7.4.2015