Första sidan » Om val » Presidentval » Valbarhet och kandidatuppställning » Kandidatförteckningen i det andra valet vid presidentvalet 2012

Kandidatförteckningen i det andra valet vid presidentvalet 2012

 
Publicerad 21.1.2016