Blanketter för kandidatuppställning

Blanketter för partier

Blanketter för valmansföreningar

 • STIFTELSEURKUND FÖR EN VALMANSFÖRENING
  ( word-format (dot, 0.04 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.09 Mt))

 • KANDIDATANSÖKAN FÖR EN VALMANSFÖRENING
  ( word-format (dot, 0.04 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.08 Mt))

 • SAMTYCKE AV EN KANDIDAT FÖR EN VALMANSFÖRENING
  ( word-format (dot, 0.04 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.09 Mt))

 • FULLMAKT UTFÄRDAD AV VALOMBUDET
  ( word-format (dot, 0.04 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.09 Mt))

 • ANMÄLAN OM VALOMBUD FÖR EN VALMANSFÖRENING OCH ERSÄTTAREN FÖR OMBUDET
  ( word-format (dot, 0.04 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.09 Mt))

 • ANHÄNGARKORT
  ( word-format (dot, 0.05 Mt)) och ( pdf-format (pdf, 0.08 Mt)) 
Publicerad 4.9.2015