Röstning på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9.00 och 20.00. Det finns minst ett röstningsställe i varje kommun och i hela landet finns det ca 2 800 röstningsställen. Den röstberättigade får rösta enbart i det röstningsställe som antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret och som anges i meddelandekortet som sänts till den röstberättigade före valdagen.

Så här går det till att rösta på valdagen:

Röstning på valdagen

 
Publicerad 11.7.2017