Förhandsröstning

Förhandsröstningen ordnas

  • på de allmänna förhandsröstningsställena, i vilka var och en röstberättigad kan rösta,
  • på de särskilda förhandsröstningsställena, i vilka enbart vissa personer får rösta (t.ex. de som vårdas på sjukhus eller är intagna i fängelse),
  • under vissa förutsättningar hemma hos väljaren.

Förhandsröstningen inleds den 11 dagen före valdagen och avslutas utomlands den åttonde dagen före valdagen och i hemlandet den femte dagen före valdagen.

Allmänna förhandsröstningsställen

Allmänna förhandsröstningsställen, i vilka var och en röstberättigad kan rösta, är i hemlandet av kommunstyrelsen bestämda kommunens ämbetsverk, postkontor och övriga ställen. Det finns minst ett allmänt förhandsröstningsställe i varje kommun. Utomlands kan man förhandsrösta i de finska beskickningar som bestäms genom statsrådets förordning.

Så här går det till att rösta på förhand:Förhandsröstning

Särskilda förhandsröstningsställenSärskilda förhandsröstningsställen är i hemlandet sjukhus, fängelser och vissa andra anstalter, i vilka enbart de som vårdas eller har intagits på dem får rösta.

Personalen på finska fartyg som befinner sig utomlands kan förhandsrösta ombord. Ombord på finska fartyg kan förhandsröstningen inledas redan den 18 dagen före valdagen.

Hemmaröstning

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan dessutom rösta på förhand i sitt eget hem och detta går till på så sätt, att en valförrättare kommer hem till honom eller henne för att ta emot.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan skall göras senast på tisdagen den dagen före valdagen före klockan 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar också göras av någon som han eller hon har utsett. Anmälan kan göras antingen med hjälp av en hemmaröstningsblankett eller per telefon (centralvalnämndens telefonnummer anges på meddelandekortet som den röstberättigade har fått per post).

En närståendevårdare enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Närståendevårdaren ska anmäla sig till kommunens centralvalnämnd i samband med anmälan om hemmaröstning.

Vid presidentvalet 2012 ska anmälan till hemmaröstning lämnas in senast på tisdagen den 24 januari 2012 före klockan 16.

Hemmaröstningsblankett (i pdf-format)
Hemmaröstningsblankett (i word-format)

De kommunala centralvalnämndernas kontaktinformation 
Publicerad 11.7.2017