Röstning på valdagen

På valdagen den 28 januari 2018 är vallokalerna öppna mellan klockan 9.00 och 20.00. Det finns minst ett röstningsställe i varje kommun och i hela landet finns det ca 1 990 röstningsställen. Den röstberättigade får rösta enbart i det röstningsställe som antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret och som anges i meddelandekortet som sänts till den röstberättigade före valdagen.

Röstningsanvisning: Så här går det till att rösta på valdagen


Biträdande vid röstning


 
Publicerad 13.12.2017