Första sidan » Om val » Presidentval » Röstning och röstningsställen

Röstning och röstningsställen

Röstning vid val

Vid presidentvalet får varje röstberättigad rösta antingen på valdagen eller på förhand under förhandsröstningsperioden .

Röstning på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna mellan klockan 9.00 och 20.00. Det finns minst ett röstningsställe i varje kommun och i hela landet finns det sammanlagt ca 2 800 röstningsställen. Den röstberättigade får rösta enbart i det röstningsställe som antecknats för honom eller henne i rösträttsregistret och som anges i meddelandekortet som sänts till den röstberättigade före valdagen.

Röstning på valdagen

Förhandsröstning

Förhandsröstningen inleds den 11 dagen före valdagen och avslutas utomlands den åttonde dagen före valdagen och i hemlandet den femte dagen före valdagen.

Förhandsröstningen ordnas

  • på de allmänna förhandsröstningsställena, på vilka var och en av de röstberättigade kan rösta,
  • på de särskilda förhandsröstningsställena, på vilka enbart vissa personer får rösta (t.ex. de som vårdas på sjukhus eller är intagna i fängelse).

Under vissa förutsättningar kan förhandsröstning dessutom ordnas hemma hos väljaren.


Förhandsröstning 
Publicerad 11.7.2017