Justitieministeriets valanvisningar

Valanvisning 1: Kommunala centralvalnämndens uppgifter (pdf, 9.32 Mt)

Valanvisning 2: Valnämndens uppgifter (pdf, 6.94 Mt)

Valanvisning 3: Förhandsröstning på en anstalt (pdf, 6.65 Mt)

Valanvinsing 4: Förhandsröstning på ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet (pdf, 6.97 Mt)

Valanvisning 5: Hemmaröstning (pdf, 6.33 Mt)

Valanvisning 6: Förhandsröstning utomlands (pdf, 6.28 Mt)

Valanvisning 7: Magistratens uppgifter (pdf, 5.48 Mt)

Valanvisning 8: Valkretsnämndens uppgifter (pdf, 6.78 Mt)

 
Publicerad 9.1.2018