Blanketter för kandidatuppställning vid landskapsvalet

Blanketter för partier

 • Anmälan till landskapsvalnämnden om den förening som företräder medlemmarna i ett parti i landskapet
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Anmälan till landskapsvalnämnden om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet samt fullmakt för partiets valombud
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Kandidatansökan för ett parti till landskapsvalnämnden
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Anmälan till landskapsvalnämnden om valförbund mellan partier
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)

 • Fullmakt utfärdad av valombudet den som avses i 143 § f mom. vallagen
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.03 Mt)

Blanketter för valmansföreningar

 • Stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad
  word-format (dotx, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.07 Mt)
 • Kandidatansökan för en valmansförening till landskapsvalnämnden
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Förslag till valmansföreningens kandidatlista
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.02 Mt)
 • Anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad
  word-format (dotx, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)
 • Fullmakt utfärdad av valombudet den som avses i 143 § f mom. vallagen
  word-format (dotx, 0.02 Mt) och pdf-format (pdf, 0.03 Mt)


 
Publicerad 29.6.2017