Blanketter för kandidatuppställning

Blanketter för partier

 • Anmälan om den förening som företräder medlemmarna i ett parti
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Anmälan om valombud för ett parti och ersättaren för ombudet
  word-format (dot, 0.05 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

 • Kandidatansökan för ett parti
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

 • Förslag till kandidatlista för ett parti
  word-format (dot, 0.21 Mt) och pdf-format (pdf, 0.14 Mt)

 • Samtycke och försäkran av en partikandidat
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Anmälan om valförbund mellan partier
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Anmälan om ersättare för kandidater
  word-format (dot, 0.05 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

 • Fullmakt utfärdad av valombudet för en gemensam lista /
  valmansförening
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

Blanketter för valmansföreningar

 • Stiftelseurkund för valmansförening jämte tilläggsblad
  word-format (dot, 0.15 Mt) och pdf-format (pdf, 0.12 Mt)

 • Kandidatansökan för en valmansförening
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Förslag till valmansföreningens kandidatlista
  word-format (dot, 0.03 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Samtycke och försäkran av en kandidat för en valmansförening
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.08 Mt)

 • Anmälan om gemensam lista jämte tilläggsblad
  word-format (dot, 0.2 Mt) och pdf-format (pdf, 0.13 Mt)

 • Anmälan om ersättare för kandidater
  word-format (dot, 0.05 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)

 • Fullmakt utfärdad av valombudet för en gemensam lista /
  valmansförening
  word-format (dot, 0.04 Mt) och pdf-format (pdf, 0.09 Mt)


Ehdokasasettelulomakkeet - Kuntavaalit

Evttohasaidbidjan skovit - Gielddaválggat 
Publicerad 17.5.2016