Röstning på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna mellan kl. 9 och 20. Det finns minst ett röstningsställe i varje kommun och i hela landet finns det ca 2500 röstningsställen. Väljaren får rösta enbart på det röstningsställe som antecknats för honom eller henne i röstregistret och som anges på meddelandekortet (anmälan om rösträtt) som sänts till väljaren före valdagen.

Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på valdagen
 
Publicerad 29.8.2016