Förhandsröstning i utlandet

Förhandsröstningen i utlandet förrättas

  • i finska beskickningar och deras verksamhetsställen och
  • på finska fartyg.

Beskickningar

Som allmänna förhandsröstningsställen i utlandet är de finska beskickningar och deras verksamhetsställen (i fortsättningen beskickningar) som har bestämts genom förordning av statsrådet. På dem kan vem som helst röstberättigad rösta oberoende av i vilket land eller i vilken kommun han eller hon bor. På beskickningar kan rösta utlandsfinländarna och de som bor stadigvarande i Finland men är i utlandet t.ex. på semester eller stationerade.

Röstningsanvisningar: Så här går det till att rösta på förhand vid en beskickning

Fartygsröstning

Förhandsröstningen ordnas också på finska fartyg som är borta från Finland då förhandsröstningsperioden äger rum i Finland och på valdagen. Fartygsröstningen inleds en vecka tidigare än den övriga förhandsröstningen. I fartygsröstningen får endast fartygspersonalen rösta.

 
Publicerad 29.8.2016