Första sidan » Om val » Kommunalval

Kommunalval

Allmänt

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2017 finns det 295 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen, är valdagen söndagen före påskdagen. Nästa kommunalval ska förrättas den 9 april 2017.

Fullmäktige fattar beslut om antalet ledamöter i fullmäktige. Enligt 16 § i kommunallagen (410/2015) väljs dock minst följande antal ledamöter:

Antal invånare - > Antal ledamöter i fullmäktige minst

  • högst 5000 - > 13
  • 5001 - 20 000 - > 27
  • 20 001 - 50 000 - > 43
  • 50 001 - 100 000 - > 51
  • 100 001 - 250 000 - > 59
  • 250 001 - 500 000 - > 67
  • över 500 000 - > 79

Invånarantalet bestäms enligt de uppgifter som finns i befolkningsdatasystemet vid utgången av den 30 november året före valåret.

Statistik

Kommunalval- och demokratistatistik på Finlands Kommunförbunds webbplats kunnat.net.

Åland

I kommunerna i landskapet Åland förrättas kommunalval också vart fjärde år men vid andra tidpunkter än i övriga Finland, senast i oktober 2019 (www.val.ax).

 
Publicerad 23.5.2017