Så här går det till att rösta på valdagen

Innan du tar dig till vallokalen:

1. Ta ovillkorligen med ett identitetsbevis,t.ex. ett av polisen utfärdat identitetskort, pass, körkort eller någon annan motsvarande handling försedd med foto. Om du inte har en sådan handling kan du på närmaste polisinrättning avhämta ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta. För det temporära identitetskortet behöver du två passfoton.

2. På valdagen kan du rösta enbart i din egen vallokal, dvs. det ställe som anges på meddelandekortet som du fått med posten. Själva meddelandekortet behövs inte vid röstningen, men om du vill kan du ta det med dig. Om du av någon anledning inte har fått meddelandekortet kan du kontakta närmaste magistrat för att fråga om kortet och/eller uppgifterna i det. För att ta reda på var du kan rösta, kan du även kontakta servicenumret på 0800 9 4771.

3. Om du vill ta reda på numret på din egen kandidat redan i förväg, hittar du det i kandidatförteckningen för presidentvalet. Kandidatnumren finns också i kandidaternas valreklam samt i olika medier.

4. Om du inte själv är förmögen att anteckna din röst, kan du ta med dig ett valbiträde. En person som är kandidat i valet får dock inte fungera som biträde, inte heller kandidatens make eller maka, barn, syskon eller förälder. Om du inte har ett eget biträde finns det på röstningsstället ett särskilt valbiträde.

I vallokalen:

5. Visa upp ditt identitetsbevis för valfunktionären. Valfunktionären söker fram ditt namn i vallängden och ger dig en röstsedel. Valfunktionären antecknar i vallängden att du har röstat. En valnämnd, som består av fem medlemmar av vilka minst tre ska vara närvarande under hela röstningen, sörjer för röstningen på röstningsstället.


6. Ta röstsedeln med dig och gå in i röstningsbåset. I båset finns en penna och på båsets vägg finns kandidatförteckningen för presidentvalet.

6a. Om du behöver hjälp med att anteckna rösten, kan du be att valbiträdet hjälper dig att göra anteckningen i röstningsbåset.

7. Anteckna på röstsedeln numret på den kandidat som du vill rösta på. Kandidatens nummer finns i kandidatförteckningen. Skriv ingenting annat på röstsedeln! Instruktioner till väljaren om röstningsanteckningen (pdf, 0.27 Mt).

8. När du har gjort anteckningen ska du vika ihop röstsedeln så att numret hamnar innanför vecken och insidan inte syns utåt.


9. Ta den hopvikta röstsedeln med dig och gå till valförrättaren som sörjer för valurnan. Valfunktionären stämplar din röstsedel.


10. Lägg den stämplade röstsedeln i valurnan. Efter detta kan du lämna vallokalen.

 
Publicerad 25.1.2018