Blå framtid införts i partiregistret

Julkaistu sv 15.11.2017

Blå framtid rf har införts i partiregistret som förs vid justitieministeriet. I partiregistret finns nu 17 partier.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Registrerade partier