Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2015 » Rösträttsregistret för riksdagsvalet har upprättats

Rösträttsregistret för riksdagsvalet har upprättats

Publicerad 4.3.2015

Rösträttsregistret för riksdagsvalet 2015 har upprättats. Antalet röstberättigade som införts i rösträttsregistret i hela landet och i valkretsarna har publicerats här.