Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Arbetsgrupp ska utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering
Ursprunglig utgivare: JM

Arbetsgrupp ska utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering

Publicerad 1.12.2014  Uppdaterad 8.12.2014

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som har till uppgift att utreda behovet av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering.

Riksdagen förutsatte i februari 2014 att statsrådet utreder de behov av att revidera lagstiftningen om val- och partifinansiering som riksdagens revisionsutskott lyfter fram i sitt betänkande. Därtill rekommenderade Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i sin rapport om riksdagsvalet 2011 att val- och partifinansieringen i Finland till vissa delar reformeras.

Arbetsgruppens mandattid är 1.12.2014 – 15.4.2015.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

partier, val
Tillbaka till början |