Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Kommunalvalet ska flyttas till april - Också valets namn på finska ska ändras
Ursprunglig utgivare: JM

Kommunalvalet ska flyttas till april - Också valets namn på finska ska ändras

Publicerad 4.12.2014  Uppdaterad 8.12.2014

Regeringen föreslår att valdagen vid kommunval flyttas från oktober till den tredje söndagen i april. Valdagen vid kommunalval ska enligt förslaget vara densamma som valdagen vid riksdagsval. Valen ska dock inte ordnas samtidigt, utan turvis med två års mellanrum.

Därtill föreslås att den finska benämningen för kommunalval ’kunnallisvaalit’ ändras till ’kuntavaalit’. Förslagen har samband med regeringens proposition med förslag till ny kommunallag som överlämnades till riksdagen förra veckan.

Kommunalval ska enligt förslaget för första gången ordnas enligt den nya tidtabellen år 2017. Detta skulle innebära att följande ordinarie kommunalval flyttas från oktober 2016 till april 2017. De nuvarande fullmäktigeledamöternas mandattid skulle förlängas till slutet av maj 2017 och de nya fullmäktige skulle inleda sin verksamhet i juni.

Under åren 2017 och 2025 är den tredje söndagen i april påskdagen. Dessa år skulle kommunalvalet undantagsvis förrättas redan söndagen före påskdagen.

Enligt propositionen skulle flyttningen av valet till våren kunna förbättra möjligheterna att hålla utomhuskampanjer och valets synlighet i gatubilden. Detta för sin del skulle kunna aktivera väljarna att delta i valet. Att den tredje söndagen i april blir en allmän valdag skulle också kunna bidra till att väljarna etablerar en röstningsvana.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

val
Tillbaka till början |