Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

Publicerad 4.11.2014  Uppdaterad 19.11.2014

I enlighet med 6 § i vallagen verkställs fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna vid riksdagsvalet 2015 på grundval av antalet finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har haft hemkommun i Finland i valkretsen i fråga den 31 oktober 2014. Justitieministeriet har fått Befolkningsregistercentralens kalkyl över mandatfördelningen (pdf, 0.33 Mt) vid det kommande riksdagsvalet. Enligt kalkylen fördelas mandaten mellan valkretsarna enligt följande (ändring jämfört med riksdagsvalet 2011 inom parentes):

Helsingfors valkrets 22 (+1)

Nylands valkrets 35

Egentliga Finlands valkrets 17

Satakunta valkrets 8 (-1)

Tavastlands valkrets 14

Birkalands valkrets 19 (+1)

Sydöstra Finlands valkrets 17 (-1)

Savolax-Karelens valkrets 16 (+1)

Vasa valkrets 16 (-1)

Mellersta Finlands valkrets 10

Uleåborgs valkrets 18

Lapplands valkrets 7

Dessutom väljs det en riksdagsledamot i landskapet Ålands valkrets.

Statsrådet har fastställt den ovannämnda mandatfördelningen SRF 935/2014 (pdf, 0.03 Mt) .

.