Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Pilotförsöket med elektroniska begäran om utlåtanden på Utlåtande.fi är öppet till och med fredag
Ursprunglig utgivare: JM

Pilotförsöket med elektroniska begäran om utlåtanden på Utlåtande.fi är öppet till och med fredag

Publicerad 26.8.2014

Medborgare och organisationer kan ännu under denna vecka lämna in utlåtanden om arbetsgruppernas förslag om tidpunkten för val och internetröstning. Tidsfristen går ut fredagen den 29 augusti. Arbetsgruppernas förslag är de två första projekten som lagts upp på Utlåtande.fi. Vem som helst kan lämna in ett utlåtande. Hittills har redan ca 60 utlåtanden lämnats in via tjänsten.

Nästan alla instanser som har lämnat in ett utlåtande om internetröstning understöder förslaget att införa internetröstning i rådgivande kommunala folkomröstningar. När det gäller förslaget att flytta tidpunkten för kommunalval till april är remissinstanserna aningen mer delade. Majoriteten ser positivt på förslaget, men det har också framförts en del avvikande åsikter.

Justitieministeriets nya webbtjänst Utlåtande.fi togs i bruk under sommaren och ska överföra det formella remissförfarandet till ett elektroniskt format. Syftet är att skapa ett smidigare remissförfarande, främja medborgarnas delaktighet och tillgång till information och öka öppenheten när det gäller lagberedning och remissförfarandena. Tjänsten ska tas i bredare användning under hösten och vintern och målet är att hela den offentliga förvaltningen övergår till att begära utlåtanden via den elektroniska tjänsten.

Ytterligare upplysningar:
direktör Kirsi Pimiä, tfn 02951 50534
överinspektör Heini Huotarinen, tfn 02951 50127

Nyckelord

medborgarinflytande, val, röstning
Tillbaka till början |