Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Europeiska valmyndigheter möts i Helsingfors
Ursprunglig utgivare: JM

Europeiska valmyndigheter möts i Helsingfors

Publicerad 24.6.2014

Valmyndigheter från olika europeiska länder träffas i Helsingfors den 26–27 juni för att diskutera bl.a. valfinansiering, partifinansiering och korruption. Temat för konferensen är kampen mot missbruk av offentliga resurser i samband med valkampanjer. Konferensen ordnas av Europarådets rådgivande organ i konstitutionella frågor, dvs. Venedigkommissionen.

Konferensen öppnas av justitieminister Anna-Maja Henriksson, ordförande för riksdagens revisionsutskott, riksdagsledamot Tuija Brax och Venedigkommissionens ordförande Gianni Buquicchio.

Enligt Venedigkommissionens rapport från i fjol finns det brister i lagstiftningen och i praxis i många av de europeiska länderna, vilket leder till att de regerande partiernas kandidater kan utnyttja till exempel tjänstemännens arbetsinsats i sina valkampanjer. Detta ger kandidaterna en fördel i förhållande till andra kandidater.

Venedigkommissionen har i uppgift att bl.a. bistå Europarådets medlemsstater i frågor som gäller vallagstiftningen. Venedigkommissionen har dessutom utfärdat rekommendationer om god praxis vid val och upprätthåller en databank om den gällande vallagstiftningen i medlemsstaterna. Kommissionen har 60 medlemsstater av vilka 12 inte är medlemmar i Europarådet.

Den europeiska konferensen för valmyndigheter ordnas årligen. I år deltar även justitieministeriet, riksdagens revisionsutskott och statens revisionsverk i förberedelserna inför i konferensen.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

val, partier, korruption
Tillbaka till början |