Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2013 » Anställda inom EU får rätt att rösta vid Europaparlamentsval i Finland
Ursprunglig utgivare: JM

Anställda inom EU får rätt att rösta vid Europaparlamentsval i Finland

Publicerad 30.12.2013

De medborgare i Europeiska unionen som bor i Finland och är anställda inom EU eller andra internationella organisationer får rätt att rösta vid val till Europaparlamentet i Finland.

Lagändringen träder i kraft den 1 januari 2014. Till följd av reformen får till exempel anställda vid Europeiska kemikaliemyndigheten i Finland och deras familjemedlemmar välja om de vill rösta vid Europaparlamentsvalet i Finland eller i sin hemstat. Den som vill utöva sin rösträtt i Finland ska anmäla detta skriftligen till magistraten. Ändringen gäller uppskattningsvis sexhundra unionsmedborgare som bor i Finland men inte har hemkommun i Finland.

Enligt EU-fördraget har unionsmedborgare rösträtt och är valbara vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där de är bosatta, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Befolkningsregistercentralen informerar de EU-medborgare som har rösträtt i Finland om röstningsförfarandet.

Ytterligare upplysningar: valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128, e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Nyckelord

val, röstning