Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2013 » Finansministeriet informerar: Partisekreterarna föreslår att kommunalvalet och presidentvalet skulle flyttas till demokrativeckoslutet i april

Finansministeriet informerar: Partisekreterarna föreslår att kommunalvalet och presidentvalet skulle flyttas till demokrativeckoslutet i april

Publicerad 25.10.2013

En kommitté som består av riksdagspartiernas partisekreterare föreslår ett demokrativeckoslut där riksdagsval, presidentval och kommunalval alltid kunde förrättas den tredje söndagen i april. Den kommunala valperioden skulle alltså inledas i början av juli.

Riksdagsval och kommunalval föreslås bli genomförda turvis vart annat år under udda år, och kommunalvalet alltid i mitten av riksdagens valperiod. Riksdagens och kommunfullmäktiges fyraåriga valperioder ska inte ändras. Riksdagsvalet hålls enligt den nuvarande tidtabellen och ordnas nästa gång 2015. 2016 års kommunalval föreslås bli flyttat till den tredje söndagen i april 2017. Den nuvarande fullmäktigeperioden skulle alltså förlängas med knappt ett halvt år.

Kommittén föreslår att valet av republikens president också skulle flyttas till det tredje veckoslutet i april. Den nuvarande mandatperioden skulle alltså förlängas med tre månader så att nästa presidentval skulle förrättas den tredje söndagen i april 2018.

Finland kan inte påverka tidpunkten för eurovalet, och de förblir därför på sin nuvarande plats. Tidsfristen för kandidatansökan vid Europarlamentsvalet föreslås dock bli förlängd.

Kommittén föreslår inte några ändringar till röstningsåldersgränsen vid kommunalval

Kommittén föreslår dock att åldersgränsen för undertecknande av medborgarinitiativ skulle sänkas till 15 år. Den gällande lagstiftningen anger inte någon minimiåldersgräns för undertecknandet av medborgarinitiativ. Kommittén föreslår att kommunallagens åldersgräns i samband med tidtabellen för behandling av kommuninvånarinitiativ också skulle slopas. Kommittén föreslår att åldersgränsen för kommunala folkomröstningsinitiativ skulle sänkas till 15 år.

Finansministeriet tillsatte i juni en kommitté i anslutning till totalrevisionen av kommunallagen. Kommitténs förslag som anknyter till kommunallagen föreslås bli beaktade vid totalrevisionen av kommunallagen som är under beredning. Kommittén ska före utgången av 2013 utreda reformeringsbehov i anslutning till den kommunala partifinansieringen.

Promemoria om kommitténs förslag till beslut (pdf, 0.05 Mt)

Förfrågningar: Ordföranden för kommittén, partisekreteraren Taru Tujunen, Nationella samlingspartiet r.p., tfn 020 748 8474