Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2013 » Justitieministeriet informerar: Europaparlamentsvalet tidigareläggs till maj 2014

Justitieministeriet informerar: Europaparlamentsvalet tidigareläggs till maj 2014

Publicerad 14.6.2013

Europeiska unionens råd godkände i dag att 2014 års val till Europaparlamentet tidigareläggs från juni till maj. Europaparlamentsvalen kommer att förrättas mellan den 22 och 25 maj.

I Finland är valdagen söndagen den 25 maj. Förhandsröstning ordnas i Finland mellan den 14 och 20 maj och utomlands mellan den 14 och 17 maj.

Den ordinarie tidsperioden för Europaparlamentsvalet 2014 var ursprungligen 5–8.6.2014. Valen förrättas två veckor tidigare på grund av pingsten som är en kyrklig helgdag i de flesta medlemsstaterna. Många har semester under denna tid, vilket ansågs ha en negativ inverkan på valdeltagandet.

Finland har som mål att tidpunkten för Europaparlamentsval permanent flyttas och valet förrättas tidigare än i juni.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128
e-post: förnamn.efternamn@om.fi