Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Resultatet av kommunalvalet på vaalit.fi

Justitieministeriet informerar: Resultatet av kommunalvalet på vaalit.fi

Publicerad 26.10.2012

Uppgifter om resultatet av kommunalvalet publiceras på valwebbplatsen vaalit.fi på söndagen den 28 oktober fr.o.m. kl. 20. Röstetalen i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet samt namnen på de invalda i varje kommun publiceras allt efter som den preliminära rösträkningen framskrider.

När den preliminära räkningen är klar publiceras alla kandidaters röstetal i kommunerna och röstningsområdena.

Centralvalnämnderna fastställer det slutliga resultatet efter kontrollräkningen på onsdagen den 31 oktober kl. 18. Efter detta uppdateras uppgifterna i resultattjänsten på vaalit.fi.

Resultatet av kommunalvalet