Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Justitieministeriets valinformation får årets LL-pris

Justitieministeriet informerar: Justitieministeriets valinformation får årets LL-pris

Publicerad 8.9.2012

Selkokeskus har beviljat justitieministeriets valinformation årets LL-pris. Priset motiveras med justitieministeriets långvariga arbete i att beakta grupper med specialbehov. Den första lättlästa broschyren publicerades i början av 1990-talet och detta år stödde justitieministeriet de nya klarspråksfilmerna om kommunalvalet.

I justitieministeriet har alltid ansetts att rösträtten och att använda den är en av de viktigaste grundläggande rättigheterna. En av uppgifterna för valmyndigheten är att avlägsna hinder och att sänka tröskeln för att rösta. Information på klarspråk har här en betydande roll. Man måste komma ihåg att bland 4,3 miljoner röstberättigade rymmer det personer med många nivåer av uppfattningsförmåga. Alla har ändå samma rättighet att rösta i val, säger justitieministeriets valdirektör Arto Jääskeläinen.

Ursprungligen var de huvudsakliga målgrupperna olika handikappgrupper och personer som på grund av lässvårigheter eller hög ålder har svårigheter att förstå. Sedermera har valmaterial på klarspråk visat sig fungera också som valinformation riktat till invandrare, konstaterar Arto Jääskeläinen.

Årets LL-pris överlämnades 8 september på Narinken i Helsingfors där Alla har rätt att läsa-evenemanget gick av stapeln. Evenemanget var en del av FN:s internationella läskunnighetsdag.

Film om kommunalval på klarspråk
Text till alla videor samt en engelskspråkig version är på kommande