Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Nytt anhängarkort för partierna

Justitieministeriet informerar: Nytt anhängarkort för partierna

Publicerad 31.8.2012

Formuläret för det förteckningskort som ska fogas till ett partis registreringsansökan har förnyats. Det nya kortet ska vara i A4-format så att det kan läsas maskinellt. Det nya kortet kan också fyllas i elektroniskt och skrivas ut själv.

Det förnyade formuläret som fastställts av justitieministeriet träder i kraft den 1 september 2012. Ett förteckningskort enligt det tidigare formuläret kan användas vid registreringsansökan t.o.m. den 31 augusti 2013.

Orsaken till att kortet förnyas är att partilagen ändras fr.o.m. ingången av september så rätten att vara ett partis anhängare när partiet registreras omfattar alla personer som är röstberättigade vid riksdagsval, kommunalval eller Europaparlamentsval. För registrering av ett parti förutsätts fortsättningsvis att minst 5 000 röstberättigade personer har undertecknat ett anhängarkort i vilket de uppger sig understöda införandet av föreningen i partiregistret..

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 02951 50454
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Förteckningskort (anhängarkort) som ska fogas till ett partis registreringsansökan www.vaalit.fi