Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Remissammandraget om valkretsreformen är färdigt

Justitieministeriet informerar: Remissammandraget om valkretsreformen är färdigt

Publicerad 23.8.2012

Remissvaren angående valkretsreformen har sammanfattats i justitieministeriet. Enligt regeringens propositionsutkast skulle valkretsfördelningen ändras så att nuvarande Kymmene och Södra Savolax valkretsar sammanslås till Saimens valkrets, och att Norra Savolax och Norra Karelens valkretsar sammanslås till Savolax-Karelens valkrets

Av riksdagspartierna understödde regeringspartierna förslaget enhälligt. Centern och Sannfinländarna motsatte sig förslaget.

Remissammandraget (på projektets webbsida)