Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Också röstberättigade utlänningar bosatta i Finland får rätt att delta i grundandet av ett parti

Justitieministeriet informerar: Också röstberättigade utlänningar bosatta i Finland får rätt att delta i grundandet av ett parti

Publicerad 14.6.2012

Från och med början av september ändras partilagen så att även i Finland bosatta utlänningar med rösträtt i kommunal- eller europaparlamentsval kan fungera som anhängare vid registreringen av ett parti. Republikens president har för avsikt att godkänna att ändringen träder i kraft 1.9.2012.

Nuförtiden är det möjligt att registrera ett parti endast då 5 000 i riksdagsval röstberättigade, dvs. finländska medborgare har undertecknat anhängarkortet. Rätten att fungera som anhängare vid registreringen av ett parti kommer i framtiden att tillfalla alla i Finland bosatta med rösträtt i riksdagsval, kommunalval eller europaparlamentsval.

Med anledning av lagändringen kommer justitieministeriet att förnya partianhängarkortet. Det nya kortet bli tillgängligt i början av september.


Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tel. 02951 50454
e-post: fornamn.efternamn@om.fi

Information om projektet