Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Utredning om kommuninterna valkretsar på gång

Justitieministeriet informerar: Utredning om kommuninterna valkretsar på gång

Publicerad 5.6.2012

Justitieministeriet och finansministeriet arrangerade 5.6.2012 ett seminarium kring aktuella frågor om närdemokrati. På seminariet presenterades utredningarna som är under beredning om regionala demokratimodeller, medborgarpaneler och kommuninterna valkretsar. På seminariet presenterades också resultat från ARTTU-undersökningen om kommuninvånarnas önskemål om deltagandemöjligheter. Av de lokala aktörerna kommenterade Rovaniemis representant utredningarna.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson konstaterade i sitt anförande att det just nu är rätt tid att stärka närdemokratin både i kommunernas egen verksamhet och kommunallagen. I och med kommunreformen står de finländska kommunerna inför förändringar. Behovet av att stärka närdemokratin hör även ihop med förändringar som har skett i mänskors politiska beteende och i de förtroendevaldas ställning.

I seminariet deltog justitieminister Anna-Maja Henriksson, förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen och demokratiforskare och lokala aktörer. Även riksdagsledamöter och demokratiaktivister hade blivit inbjudna.

Diskussionen fortsätter på Dinasikt-forumet

Diskussionen om kommuninterna valkretsar och medborgarpaneler fortsätter på statsförvaltningens diskussionsforum Dinasikt.fi . Diskussionen är öppen till och med 1.8.2012.

Ytterligare upplysningar:
Ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr tfn 02951 50148
Specialplanerare Niklas Wilhelmsson, tfn 02951 50348,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Utredningarna om medborgarpaneler och kommuninterna valkretsar (på finska)