Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Statsrådet informerar: Tolv valkretsar på fastlandet vid nästa riksdagsval

Statsrådet informerar: Tolv valkretsar på fastlandet vid nästa riksdagsval

Publicerad 7.3.2012

Regeringsgruppernas ordförande har i dag enats om en valkretsreform.

Vid regeringsförhandlingarna kom man överens om att riksdagsvalens proportionalitet ska förbättras genom att man omorganiserar de nuvarande valkretsarna så att valkretsarnas storlek blir jämnare. Ramen för valkretsreformen har definierats i vårt lands grundlag, som förutsätter att det för riksdagsval finns minst 12 och högst 18 valkretsar på fastlandet.

Den höga dolda riksdagsspärren i de minsta av de nuvarande 14 valkretsarna har visat sig vara problematisk med tanke på en fungerande demokrati. Den kalkylerade spärren i det minsta valdistriktet, Södra Savolax, är redan över 14 procent. Med riksdagsspärr avses den andel av de givna rösterna som behövs för att en kandidat ska bli vald.

Proportionaliteten förbättras nu genom att man slår samman nuvarande Kymmene och Södra Savolax valkretsar samt Norra Savolax och Norra Karelens valkretsar. Efter reformen kommer det att finnas 12 valkretsar på fastlandet.

Justitieministeriet bereder nu utifrån detta en regeringsproposition om ändring av vallagen. Ändringen kommer att vara i kraft vid riksdagsvalet 2015.

Enligt statistikcentralens färskaste befolkningsprognos blir 17 riksdagsledamöter invalda från den nya Kymmene och Södra Savolax valkrets vid 2015 års riksdagsval. Den kalkylerade spärren sjunker till 5,6 procent. Från Norra Savolax och Norra Karelens valkrets väljs 15 riksdagsledamöter. Den kalkylerade spärren sjunker till 6,3 procent.

Regeringen har fortfarande för avsikt att genomföra den ändring av grundlagen som man kommit överens om i regeringsprogrammet och som gäller valkretsarna på fastlandet. I reformen fastställs att det minsta antalet valkretsar på fastlandet är 6 och det högsta antalet är 12.

Ytterligare information: Taru Tujunen, ordförande för arbetsgruppen för ett förnyande av valkretsindelningen, Samlingspartiets partisekreterare, tfn 050 357 9418; Mikael Jungner, SDP:s partisekreterare, tfn 050 554 1615; Sirpa Puhakka, Vänsterförbundets partisekreterare, tfn 045 7731 3000; Panu Laturi, Gröna förbundets partisekreterare, tfn 050 520 8337; Johan Johansson, SFP:s partisekreterare, tfn 040 455 4677 och Asmo Maanselkä, Kristdemokraternas partisekreterare, tfn 044 511 2236