Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Möjlighet till EU-medborgarinitiativ införs den 1 april

Justitieministeriet informerar: Möjlighet till EU-medborgarinitiativ införs den 1 april

Publicerad 30.3.2012


Från och med ingången av april är det möjligt att organisera ett europeiskt medborgarinitiativ. På detta sätt kan EU-medborgare uppmana EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där kommissionen har befogenhet att lägga fram förslag.

För att kunna organisera ett EU-medborgarinitiativ måste det bildas en medborgarkommitté. Ett initiativ måste få stöd från sammanlagt minst en miljon EU-medborgare från minst sju EU-länder.

Stödförklaringar kan samlas in antingen på nätet eller skriftligt på papper. Vid insamlingen av underskrifter på nätet kan man använda ett program utvecklat av Europeiska kommissionen, men det är också möjligt att använda något annat program.

Innan namninsamlingen på nätet inleds måste organisatörerna be den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga att utfärda ett intyg över de säkerhetsmässiga och tekniska egenskaperna av det datasystem som används vid insamlingen av underskrifter. Om uppgifterna som samlats på nätet kommer att lagras i Finland är den behöriga myndigheten Kommunikationsverket. Befolkningsregistercentralen kontrollerar och intygar antalet underskrifter som samlats in i Finland.

I Finland infördes i mars 2012 även ett nytt statligt medborgarinitiativ som ger medborgarna möjlighet att få upp ärenden till behandling i riksdagen. Minst femtiotusen röstberättigade finska medborgare har rätt att tillställa riksdagen initiativ om att en lag ska stiftas.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Sina Uotila, tfn 09 1606 7743, förnamn.efternamn@om.fi
Kommunikationsverket: informationssäkerhetsexpert Aki Tauriainen, tfn 09 696 6624, förnamn.efternamn@ficora.fi
Befolkningsregistercentralen: chef för informationstjänster Timo Salovaara, tfn 09 2291 6551, förnamn.efternamn@vrk.fi

Information om EU-medborgarinitiativ
På EU-kommissionens webbplats
På Befolkningsregistercentralens webbplats


Information om medborgarinitiativ på statlig nivå