Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Till kommunerna betalas 15,9 miljoner euro som engångsersättning vid presidentvalet

Justitieministeriet informerar: Till kommunerna betalas 15,9 miljoner euro som engångsersättning vid presidentvalet

Publicerad 29.2.2012

Justitieministeriet ska betala till kommunerna 1,9 euro per varje kommuninvånare som införts i röstregistret för presidentvalet 2012 som engångsersättning för valutgifterna. Beloppet av ersättningen är dock minst 2 400 euro per kommun. Ersättningen betalas till dubbelt belopp, eftersom det vid presidentvalet förrättades två omgångar.

Det sammanlagda beloppet av ersättningarna för valutgifterna uppgår till ca 15,9 miljoner euro.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: förnamn.efternamn@om.fi