Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Justitieministeriet informerar: OSSE:s experter bedömer förberedelser inför presidentvalet

Justitieministeriet informerar: OSSE:s experter bedömer förberedelser inför presidentvalet

Publicerad 7.11.2011

Experter från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, besöker Finland den 7-9 november. De ska bedöma förberedelserna inför presidentvalet samt om det finns behov för OSSE att genomföra en bedömning vid presidentvalet.

Företrädarna för OSSE ska träffa myndigheter samt representanter för politiska partier, organisationer och medierna. De samlar uppgifter om omständigheter som hänför sig bl.a. till förverkligandet av de grundläggande rättigheterna, öppenhet i valprocessen samt mediemiljön kring valet.

Det är fråga om en s.k. behovsbedömning, och OSSE genomförde en likadan bedömning även inför riksdagsvalet i år. I samband med riksdagsvalet skickade OSSE en valmission till Finland, och missionen publicerade sin rapport i juli 2011.

Ytterligare upplysningar:


forskare Anne Rautiainen, tfn 09 1606 7726
e-post: förnamn.R.efternamn@om.fi

om riksdagsvalet i Finland i april 2011