Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Justitieministeriet informerar: OSSE skickar inte valobservatörer till presidentvalet i Finland

Justitieministeriet informerar: OSSE skickar inte valobservatörer till presidentvalet i Finland

Publicerad 28.11.2011

Experter från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, anser det inte nödvändigt att skicka valobservatörer till presidentvalet i Finland. OSSE konstaterar att valsystemet i Finland på alla sätt fungerar pålitligt.

OSSE publicerade i dag på sin webbplats en rapport på engelska om förberedelserna inför presidentvalet i Finland. Rapporten finns i sin helhet på webbadressen: www.osce.org/odihr/elections/Finland/85410

Experter från OSSE besökte Finland 7-9 november. Företrädare för OSSE träffade myndigheter samt representanter för politiska partier, organisationer och medier. De samlade information om omständigheter som hänför sig bl.a. till förverkligandet av de grundläggande rättigheterna, genomskinligheten i valprocessen samt medieklimatet kring valet.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572,
e-post: förnamn.efternamn@om.fi