Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Riksdagen godkände inte det vilande förslaget till reform av riksdagsvalsystemet

Riksdagen godkände inte det vilande förslaget till reform av riksdagsvalsystemet

Publicerad 7.10.2011

Riksdagen har den 7 oktober 2011 förkastat det vilande förslaget till reform av valsystemet för riksdagsval (VLF 2/2011 rd, RP 7/2010 rd) med rösterna 125-34.

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av 25 § i Finlands grundlag samt vallagen och 9 § i partilagen (RP 7/2010 rd) lämnades till riksdagen den 5 mars 2010.

Meddelande: Riksdagsvalsystemet ska förnyas

Riksdagen godkände den 15 mars 2011 med rösterna 134-50 regeringens proposition i oförändrad form att vila över valet. Ikraftträdandet av reformen skulle ha krävt att två tredjedelar av den nuvarande riksdagen godkänner den.