Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Utlåtanden begärs om förslaget till ändring av partilagen

Utlåtanden begärs om förslaget till ändring av partilagen

Publicerad 19.9.2011

Utkastet till regeringens proposition om ändring av partilagen har skickats ut på remiss. Meningen är att ändra lagen så att även utlänningar som har rätt att rösta i kommunalvalet eller Europaparlamentsvalet i Finland kan grunda ett parti.

Enligt den gällande lagen krävs det minst 5 000 anhängarkort som undertecknats av vid riksdagsval valberättigade anhängare för att registrera ett parti. Vid riksdagsval har enbart finska medborgare rätt att rösta.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Kaisa Tiusanen, tfn 09 1606 7953
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Mer om projektet