Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Justitieministeriet informerar: Finland rapporterade till GRECO om fortsatta åtgärder i fråga om partifinansieringen och kriminalisering av mutor

Justitieministeriet informerar: Finland rapporterade till GRECO om fortsatta åtgärder i fråga om partifinansieringen och kriminalisering av mutor

Publicerad 30.6.2011

Finland har lämnat en rapport till Europarådets organ mot korruption GRECO (Group of States against Corruption) om fortsatta åtgärder för att genomföra rekommendationerna om insyn i partifinansiering och kriminalisering av mutor.

GRECO gav åtgärdsrekommendationer till Finland i december 2007. Finland lämnade sin första rapport år 2009. Då hade reformen av kandidaternas valfinansiering redan genomförts. Reformen av partifinasieringslagstiftningen och kriminaliseringen av mutor hade inte ännu verkställts.

I den aktuella rapporten konstateras att de senaste reformerna för att öka partifinansieringens öppenhet samt för att trygga oberoende tillsyn trädde i kraft i september 2010.

Också rekommendationerna om kriminalisering av mutor kommer att genomföras. Genom reformen som träder i kraft vid ingången av oktober 2011 skärps bestämmelserna som gäller riksdagsledamöters mutbrott och görs straffen för mutbrott inom näringslivet strängare.

GRECO behandlar Finlands rapport i sitt möte före slutet av året.

Ytterligare upplysningar:
konsultativ tjänsteman Helinä Lehtinen, tfn 09 1606 7624
Kriminalisering av mutor: lagstiftningsrådet Janne Kanerva, tfn 09 1606 7723
E-postadresser: förnamn.efternamn@om.fi