Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Utrikesministeriet meddelar: Förhandsröstningen i Berlin

Utrikesministeriet meddelar: Förhandsröstningen i Berlin

Publicerad 11.4.2011

UTRIKESMINISTERIET
http://formin.finland.fi

Pressmeddelande 126/2011
10.4.2011

Röstsedlarna tog slut i ambassaden i Berlin, ny möjlighet att rösta på måndagen

Vid förhandsröstningen i ambassaden i Berlin tog röstsedlarna slut den sista förhandsröstningsdagen den 9 april.

För de röstande som inte fick använda sin rösträtt på grund av att röstsedlarna tog slut ordnas en möjlighet att rösta i morgon måndagen den 11 april kl. 07.00 - 20.00 i ambassaden i Berlin, Rauchstrasse 1, 10787.

Alle de som lämnade sina kontaktuppgifter kommer att kontakteras på söndagen den 10.4 och måndagen den 11.4.

Enligt vallagen får en röstberättigad som under förhandsröstningstiden kommit till en ambassad för att rösta men som inte ännu fått använda sin rösträtt under den tiden rösta även efter att förhandsröstningstiden gått ut.

I Berlin har 649 finska medborgare gett sin förhandsröst, när det motsvarande antalet i de senaste riksdagsvalet 2007 var 304.

På allmänhetens förfrågningar svarar i ambassaden i Berlin konsul Leena Meier, +49-160-905 209 59 eller +49-30-5050 3208 samt utrikessekreterare Anu Pulkkinen, +49-171-684 6249.