Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2011 » Justitieminister Tuija Brax: Förstöring av valreklamer väcker oro

Justitieminister Tuija Brax: Förstöring av valreklamer väcker oro

Publicerad 11.4.2011

Nyheter har berättat om att partiernas valreklamer har förstörts i olika delar av Finland.

Skadandet och förstöringen av valreklamer väcker oro. Val och förrättande av val handlar om de grundläggande funktionerna i demokratin. Respekt för reglerna som hänför sig till detta berättar om folkets färdigheter att förverkliga demokratin, konstaterar Brax.

Förstöring av valreklamer är också olaglig. Vandalism mot valreklamer är enligt strafflagen straffbar som skadegörelse. Enligt strafflagen ska "den som orättmätigt förstör eller skadar någon annans egendom för skadegörelse dömas till böter eller fängelse i högst ett år".

Det behövs samarbete mellan medborgarna och olika partier för att polisen och partierna i fråga får kännedom om skadegörelserna. Detta är viktigt för att partierna ska ha möjlighet att förnya sina valreklamer och att de som har gjort sig skyldiga till skadegörelser ska ställas till svars, säger Brax.

Ytterligare upplysningar:
specialmedarbetare Johanna Hautakorpi, tfn 09 1606 7506