Internetröstning

Sipiläs regering beslutade i sin strategsession den 24 oktober 2016 att internetröstning ska införas i Finland i alla allmänna val och folkomröstningar och att justitieministeriet under år 2017 i form av parlamentarisk beredning utarbetar en förutredning om ärendet.

Justitieministeriet arbetsgrupp med en parlamentarisk styrgrupp överlämnade sin förutredning och slutrapport till justitieministern den 19 december 2017. Arbetsgruppen föreslog att internetröstning inte ska införas. Justitieminister meddelade att han inte tänker föra ärendet vidare under denna regeringsperiod.

Internetröstning behandlades av en tidigare arbetsgrupp under åren 2013-2015:

 
Publicerad 15.1.2018