Internetröstning

Vid sin strategisession den 24 oktober 2016 beslutade regeringen att bereda införandet av elektronisk röstning i alla val parallellt med den traditionella röstningen.

Justitieministeriet ska utifrån regeringens riktlinjer inleda en utredning om möjligheterna att ta i bruk internetröstning vid allmänna val. Med allmänna val avses rikdagsval, kommunalval, Europaparlamentsval och presidentval samt de landskapsval som håller på att beredas. Internetröstning skulle kunna användas även vid rådgivande folkomröstningar.

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en förutredning om införandet av internetröstning. Det har också tillsatts en parlamentarisk tillsynsgrupp för arbetsgruppen. Läs mer.

 
Julkaistu sv 28.11.2017