Välkommen till justitieministeriets valwebbplats!

Följande val: Regeringens proposition till social- och hälsovårds- och landskapsreform (RP 15/2017 rd) behandlas som bäst i riksdagen. I propositionen ingår ett förslag om att det första landskapsvalet ska förrättas söndagen den 28 oktober 2018. Förhandsröstning ska ordnas i Finland den 17-23.10. och utomlands den 17-20.10.


Nyheter

Publicerad 13.2.2018