Tervetuloa tutustumaan sähköiseen äänestämiseen

Tämän ohjatun esityksen tavoitteena on tutustuttaa kansalaiset sähköiseen äänestämiseen. Esityksessä näytetään itse äänestystoimenpide ja annetaan myös lisätietoja asioista, jotka ehkä askarruttavat äänestäjää. Kohdasta ”Usein kysyttyjä kysymyksiä” löydät vastaukset tavallisimpiin sähköistä äänestämistä koskeviin kysymyksiin.

Sähköistä äänestämistä pilotoidaan kolmessa kunnassa vuoden 2008 kunnallisvaaleissa. Vaalilakiin tehdyn muutoksen mukaan sähköisen äänestämisen mahdollisuus vuoden 2008 kunnallisvaaleissa koskee vain Karkkilan, Kauniaisten ja Vihdin äänioikeutettuja. Pilotista saatavien kokemusten perusteella sähköisen äänestämisen piiriin kuuluvien kuntien määrää on tarkoitus jatkossa lisätä.

Käynnistä esitys

Lisätietoa vaaleista: www.vaalit.fi