Etusivu » Tietoa vaaleista » Menneitä kehittämishankkeita » Sähköinen äänestäminen

Sähköinen äänestäminen

1. Nettiäänestystyöryhmä 2013-2015

Oikeusministeriön 15.11.2013 asettama nettiäänestystyöryhmä antoi loppuraporttinsa 22.4.2014. Työryhmä ehdotti nettiäänestyksen kokeilemista kunnallisissa kansanäänestyksissä vuosina 2016-2020.

2. Vuosien 2005-2008 sähköisen äänestyksen hanke

Sähköisen äänestämisen hanke käynnistettiin vuonna 2005. Ennen hankkeen käynnistämistä sähköisen äänestämisen päälinjaukset esiteltiin oikeusministeriön muistioissa.

Hallituksen esitys eduskunnalle vaalilain muuttamisesta annettiin 10.3.2006.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen 21.9.2006, mutta muutettuna mm. siten, että sähköinen äänestys otetaan käyttöön vasta vuoden 2008 kunnallisvaaleissa.

Sähköistä äänestämistä kokeiltiin (pilotoitiin) vuoden 2008 kunnallisvaaleissa kolmessa Uudenmaan vaalipiirin kunnassa, Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä. Kokeilukuntien äänioikeutetuilla oli mahdollisuus äänestää sähköisesti kyseisten kuntien yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä vaalipäivän äänestyspaikoissa. Kummassakin tapauksessa äänestäminen tapahtui aiempien vaalien tapaan äänestyspaikalla vaaliviranomaisen valvonnassa. Myös sähköistetyissä äänestyspaikoissa äänestäjä sai halutessaan edelleen äänestää perinteiseen tapaan äänestyslipulla. Etä-äänestys internetin välityksellä ei ollut mahdollista.

Oikeusministeriö laati muistion pilottihankkeen kokemuksista.
Muistio (30.9.2009) (pdf, 0.25 Mt)Ministeriö sai muistiosta 30 lausuntoa ja asiasta käytiin myös kansalaiskeskustelu otakantaa.fi -foorumilla.
Lausuntotiivistelmä (pdf, 0.12 Mt)
Keskustelun yhteenveto

Hallitus päätti iltakoulussaan 13.1.2010, että äänestyspaikalla tapahtuvan sähköisen äänestyksen kehittämistä ei sillä erää jatketa, vaan pitäydytään toistaiseksi nykyisessä vaalijärjestelmässä. Samalla seurataan sähköisen äänestyksen kansainvälistä kehitystä. Tiedote ja iltakoulussa käsitelty oikeusministeriön muistio (8.1.2010). (pdf, 0.08 Mt)

Sähköisen äänestyksen viimeaikaisesta eurooppalaisesta kehityksestä: muistion 30.9.2009 liite (päivitetty 14.1.2010).

Muuta aineistoa:

Sähköisen äänestämisen esittelydemo

Sähköisen äänestämisen äänestyskoppi ja äänestyspääte (pdf, 0.17 Mt)

Sähköinen äänestäminen teknisesti -kuvaus (pdf, 0.58 Mt)

Tekninen toteutus ja tietoturvaratkaisut (pdf, 0.08 Mt)

Määrittelydokumentaatiota

Lehdistötiedotteita:

  • Oikeusministeriön tiedotustilaisuus sähköisestä äänestyksestä (8.2.2008)
    Diat (pdf, 0.76 Mt)
    Tiedote

3. Sähköinen äänestys Euroopan neuvostossa

Oikeusministeriö on ollut mukana Euroopan neuvoston projektissa "Setting standards in the area of e-voting", jonka työn tuloksena syntyi asiakirja

Euroopan neuvosto ylläpitää sähköisestä äänestyksestä linkkikokoelmaa.

 
Julkaistu 19.10.2016