Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Äänestyspaikkoja on jokaisessa kunnassa vähintään yksi ja koko maassa noin 2 600. Äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Näin äänestät vaalipäivänä: 
Julkaistu 12.12.2013